Ngoài đông sương chúng tôi còn cung cấp đến khách hàng xôi chè dành cho các lễ cúng: giỗ, khởi công, thôi nôi, đầy tháng…