Bánh kỷ niệmBánh kỷ niệm là những mẫu bánh đông sương thiết kế riêng cho khách hàng với mục đích kỷ niệm một ngày quan trọng nào đó như: kỷ niệm ngày cưới, kỷ niệm ngày  yêu nhau, kỷ niệm ngày giỗ…


Bánh kỷ niệm | Bánh sinh nhật | Bánh trung thu | Bánh thôi nôi | Đông sương đãi tiệc | Xôi chè