Bánh thôi nôi đông sương với nhiều mẫu mã dành cho các bé trai, bé gái.