Giá từ: 5.000đ - 1 đĩa

Xôi, chè cho lễ cúng thôi nôi, giỗ...

  • Xôi: dừa, đậu xanh

  • Chè: đậu xanh

  • Vui lòng đặt trước 1 ngày.

Xôi chè